หน้าหลัก
แบบประเมินโครงการ
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
 
 
 
 
 
สถานะโครงการ/แผนงานประจำ ที่เสนอ
 
ชื่อโครงการ
ฝ่าย/สาขา  
ปีการศึกษา  
   
โครงการที่รองรับตัวบ่งชี้
 
โครงการ /
แผนงานประจำ
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ฝ่ายแผน ผอ.  
  โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานในสถานศึกษา     100,000.00   อนุมัติ ไม่อนุมัติ
  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุด Online     งานสารสนเทศ 10,000.00   รออนุมัติ รออนุมัติ
  แผนงานพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์)     5,000.00   อนุมัติ อนุมัติ
  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุด Online2     งานสารสนเทศ 10,000.00   รออนุมัติ รออนุมัติ
  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุด Online     งานสารสนเทศ 10,000.00   รออนุมัติ รออนุมัติ
  ทดสอบทักษะวิชาชีพโรงแรม     สาขาการโรงแรม 2,000.00   รออนุมัติ รออนุมัติ
งบประมาณที่ใช้   137,000.00  บาท
 
Total 6 Record 1
© Design by Progressive Network Consult Co.,Ltd.