Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน ฝึกาชีพ 226
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 280
กิจกรรมวันแม่ประจำปีการษึกษา2559 283
กีฬา-กีฑาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 418
คณะครูทดลองใช้ ระบบเช็คแถวและเช็คคาบ ผ่าน smartphone และ tablet 641
กิจกรรมไหว้ครูกินข้าวหม้อเดียวกันประจำปีการศึกษา 2559 376
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี 212
การเลือกตั้งสภากิจกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 226
ประชุมผู้ปกครอง และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่1/2559 402
ดร.จิตสถา ศิริณภัค เซ็นต์สัญญาร่วมกับบีควิก 411
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา2559 217
คณะผู้บริหารในเครือจรัสพิชากรแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 228
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 58 386
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์จริงและมอบประกาศณียบัตรนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด 285
JCT Black List Party 2558 313
กิจกรรมน้องส่งพี่และปัจฉิมนิเทศ 595
เซ็นต์ สัญญา MOU ร่วมกับสถานประกอบการ CP-All และ สนง.จัดหางานจังหวัด 274
กิจกรรมคารวะครู ปีการศึกษา2558 338
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่2559 266
ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรไปสวัสดีปีใหม่ 297
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 499
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปี 2558 639
นักเรียนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 363
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร รับรางวัล 1 ใน 6 สถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ 354
หน่วยเฉพาะกิจ สารวัตรนักเรียน ปฏิบัติการแบบเชิงรุกสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบรั้วสถานศึกษา 551
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปี 2558 523
ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 289
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 278
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา 2558 308
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช 461
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 262
เลือกตั้งสภานักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 278
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 264
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของตำรวจสันติบาลนครศรีธรรมราช 268
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในเปิดภาคเรียน2558 269
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 57 304
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นร.ฝึกอาชีพ 269
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์จริง 246
งานเลี้ยง นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ในโอกาสจบการศึกษา 286
ปัจฉิม นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 446
นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-2 และ ปวส.1 ร่วมดำเนินกิจกรรมน้องส่งพี่ 265
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ศึกษาดูงาน 266
ใกล้ถึงวันครูรำลึกถึงคุณครู ฟังเพลงวันครูซึ้งๆ 358
วท.จรัสพิชากร ศึกษาดูงาน ขอความรู้ วท.สยามบริหารธุรกิจ Sbac สะพานใหม่ ต้องขอขอบคุณ ท่าน อ.ยุพิน ทองส่งโสม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 533
วท.จรัสพิชากร จัดกิจกรรมทำบุญสาทเดือนสิบ 388
วท.จรัสพิชากร : นศ.และครู วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นำเสนอโครงการไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนราคาถูก ต่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช 402
วท.จรัสพิชากร จัดแข่งขันกีฬาสี ปี 57 396
วท.จรัสพิชากร ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ชัดเจน และถูกต้องตามอักขรวิธี 587
ประกาศหยุดเรียนพิเศษ 395
วท.จรัสพิชากร จัดปฐมนิเทศน์ ปวส. ปี 57 338

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ