Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน ฝึกาชีพ 237
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 291
กิจกรรมวันแม่ประจำปีการษึกษา2559 294
กีฬา-กีฑาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 433
คณะครูทดลองใช้ ระบบเช็คแถวและเช็คคาบ ผ่าน smartphone และ tablet 652
กิจกรรมไหว้ครูกินข้าวหม้อเดียวกันประจำปีการศึกษา 2559 385
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี 223
การเลือกตั้งสภากิจกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 236
ประชุมผู้ปกครอง และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่1/2559 414
ดร.จิตสถา ศิริณภัค เซ็นต์สัญญาร่วมกับบีควิก 425
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา2559 228
คณะผู้บริหารในเครือจรัสพิชากรแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 241
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 58 397
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์จริงและมอบประกาศณียบัตรนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด 298
JCT Black List Party 2558 321
กิจกรรมน้องส่งพี่และปัจฉิมนิเทศ 610
เซ็นต์ สัญญา MOU ร่วมกับสถานประกอบการ CP-All และ สนง.จัดหางานจังหวัด 283
กิจกรรมคารวะครู ปีการศึกษา2558 348
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่2559 277
ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรไปสวัสดีปีใหม่ 311
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 519
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปี 2558 649
นักเรียนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 374
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร รับรางวัล 1 ใน 6 สถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ 364
หน่วยเฉพาะกิจ สารวัตรนักเรียน ปฏิบัติการแบบเชิงรุกสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบรั้วสถานศึกษา 561
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปี 2558 530
ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 298
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 286
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา 2558 318
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช 473
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 272
เลือกตั้งสภานักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 287
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 273
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของตำรวจสันติบาลนครศรีธรรมราช 276
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในเปิดภาคเรียน2558 280
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 57 315
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นร.ฝึกอาชีพ 279
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์จริง 255
งานเลี้ยง นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ในโอกาสจบการศึกษา 293
ปัจฉิม นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 455
นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-2 และ ปวส.1 ร่วมดำเนินกิจกรรมน้องส่งพี่ 276
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ศึกษาดูงาน 273
ใกล้ถึงวันครูรำลึกถึงคุณครู ฟังเพลงวันครูซึ้งๆ 369
วท.จรัสพิชากร ศึกษาดูงาน ขอความรู้ วท.สยามบริหารธุรกิจ Sbac สะพานใหม่ ต้องขอขอบคุณ ท่าน อ.ยุพิน ทองส่งโสม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 545
วท.จรัสพิชากร จัดกิจกรรมทำบุญสาทเดือนสิบ 402
วท.จรัสพิชากร : นศ.และครู วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นำเสนอโครงการไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนราคาถูก ต่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช 414
วท.จรัสพิชากร จัดแข่งขันกีฬาสี ปี 57 406
วท.จรัสพิชากร ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ชัดเจน และถูกต้องตามอักขรวิธี 597
ประกาศหยุดเรียนพิเศษ 404
วท.จรัสพิชากร จัดปฐมนิเทศน์ ปวส. ปี 57 348

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ