Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน ฝึกาชีพ 244
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 301
กิจกรรมวันแม่ประจำปีการษึกษา2559 300
กีฬา-กีฑาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 444
คณะครูทดลองใช้ ระบบเช็คแถวและเช็คคาบ ผ่าน smartphone และ tablet 664
กิจกรรมไหว้ครูกินข้าวหม้อเดียวกันประจำปีการศึกษา 2559 400
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี 234
การเลือกตั้งสภากิจกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 243
ประชุมผู้ปกครอง และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่1/2559 424
ดร.จิตสถา ศิริณภัค เซ็นต์สัญญาร่วมกับบีควิก 431
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา2559 235
คณะผู้บริหารในเครือจรัสพิชากรแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 253
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 58 408
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์จริงและมอบประกาศณียบัตรนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด 313
JCT Black List Party 2558 330
กิจกรรมน้องส่งพี่และปัจฉิมนิเทศ 631
เซ็นต์ สัญญา MOU ร่วมกับสถานประกอบการ CP-All และ สนง.จัดหางานจังหวัด 292
กิจกรรมคารวะครู ปีการศึกษา2558 354
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่2559 285
ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรไปสวัสดีปีใหม่ 322
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 527
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปี 2558 667
นักเรียนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 384
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร รับรางวัล 1 ใน 6 สถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ 375
หน่วยเฉพาะกิจ สารวัตรนักเรียน ปฏิบัติการแบบเชิงรุกสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบรั้วสถานศึกษา 571
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปี 2558 537
ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 311
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 295
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา 2558 327
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช 483
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 284
เลือกตั้งสภานักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 296
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 281
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของตำรวจสันติบาลนครศรีธรรมราช 290
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในเปิดภาคเรียน2558 291
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 57 323
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นร.ฝึกอาชีพ 299
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์จริง 264
งานเลี้ยง นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ในโอกาสจบการศึกษา 316
ปัจฉิม นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 463
นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-2 และ ปวส.1 ร่วมดำเนินกิจกรรมน้องส่งพี่ 285
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ศึกษาดูงาน 286
ใกล้ถึงวันครูรำลึกถึงคุณครู ฟังเพลงวันครูซึ้งๆ 377
วท.จรัสพิชากร ศึกษาดูงาน ขอความรู้ วท.สยามบริหารธุรกิจ Sbac สะพานใหม่ ต้องขอขอบคุณ ท่าน อ.ยุพิน ทองส่งโสม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 564
วท.จรัสพิชากร จัดกิจกรรมทำบุญสาทเดือนสิบ 420
วท.จรัสพิชากร : นศ.และครู วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นำเสนอโครงการไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนราคาถูก ต่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช 422
วท.จรัสพิชากร จัดแข่งขันกีฬาสี ปี 57 411
วท.จรัสพิชากร ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ชัดเจน และถูกต้องตามอักขรวิธี 609
ประกาศหยุดเรียนพิเศษ 412
วท.จรัสพิชากร จัดปฐมนิเทศน์ ปวส. ปี 57 357

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ