Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน ฝึกาชีพ 221
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 276
กิจกรรมวันแม่ประจำปีการษึกษา2559 279
กีฬา-กีฑาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 413
คณะครูทดลองใช้ ระบบเช็คแถวและเช็คคาบ ผ่าน smartphone และ tablet 639
กิจกรรมไหว้ครูกินข้าวหม้อเดียวกันประจำปีการศึกษา 2559 371
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี 209
การเลือกตั้งสภากิจกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 222
ประชุมผู้ปกครอง และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่1/2559 399
ดร.จิตสถา ศิริณภัค เซ็นต์สัญญาร่วมกับบีควิก 406
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา2559 211
คณะผู้บริหารในเครือจรัสพิชากรแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 224
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 58 382
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์จริงและมอบประกาศณียบัตรนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด 283
JCT Black List Party 2558 309
กิจกรรมน้องส่งพี่และปัจฉิมนิเทศ 553
เซ็นต์ สัญญา MOU ร่วมกับสถานประกอบการ CP-All และ สนง.จัดหางานจังหวัด 268
กิจกรรมคารวะครู ปีการศึกษา2558 334
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่2559 263
ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรไปสวัสดีปีใหม่ 291
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 492
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปี 2558 635
นักเรียนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 360
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร รับรางวัล 1 ใน 6 สถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ 353
หน่วยเฉพาะกิจ สารวัตรนักเรียน ปฏิบัติการแบบเชิงรุกสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบรั้วสถานศึกษา 546
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปี 2558 517
ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 285
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 274
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา 2558 305
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช 454
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 258
เลือกตั้งสภานักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 273
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 261
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของตำรวจสันติบาลนครศรีธรรมราช 263
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในเปิดภาคเรียน2558 268
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 57 301
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นร.ฝึกอาชีพ 266
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์จริง 242
งานเลี้ยง นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ในโอกาสจบการศึกษา 283
ปัจฉิม นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 441
นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-2 และ ปวส.1 ร่วมดำเนินกิจกรรมน้องส่งพี่ 261
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ศึกษาดูงาน 263
ใกล้ถึงวันครูรำลึกถึงคุณครู ฟังเพลงวันครูซึ้งๆ 348
วท.จรัสพิชากร ศึกษาดูงาน ขอความรู้ วท.สยามบริหารธุรกิจ Sbac สะพานใหม่ ต้องขอขอบคุณ ท่าน อ.ยุพิน ทองส่งโสม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 519
วท.จรัสพิชากร จัดกิจกรรมทำบุญสาทเดือนสิบ 379
วท.จรัสพิชากร : นศ.และครู วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นำเสนอโครงการไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนราคาถูก ต่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช 397
วท.จรัสพิชากร จัดแข่งขันกีฬาสี ปี 57 390
วท.จรัสพิชากร ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ชัดเจน และถูกต้องตามอักขรวิธี 572
ประกาศหยุดเรียนพิเศษ 391
วท.จรัสพิชากร จัดปฐมนิเทศน์ ปวส. ปี 57 333

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ