Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน ฝึกาชีพ 255
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 310
กิจกรรมวันแม่ประจำปีการษึกษา2559 309
กีฬา-กีฑาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 458
คณะครูทดลองใช้ ระบบเช็คแถวและเช็คคาบ ผ่าน smartphone และ tablet 671
กิจกรรมไหว้ครูกินข้าวหม้อเดียวกันประจำปีการศึกษา 2559 410
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี 245
การเลือกตั้งสภากิจกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 252
ประชุมผู้ปกครอง และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่1/2559 432
ดร.จิตสถา ศิริณภัค เซ็นต์สัญญาร่วมกับบีควิก 456
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา2559 244
คณะผู้บริหารในเครือจรัสพิชากรแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 261
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 58 422
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์จริงและมอบประกาศณียบัตรนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด 323
JCT Black List Party 2558 337
กิจกรรมน้องส่งพี่และปัจฉิมนิเทศ 665
เซ็นต์ สัญญา MOU ร่วมกับสถานประกอบการ CP-All และ สนง.จัดหางานจังหวัด 305
กิจกรรมคารวะครู ปีการศึกษา2558 363
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่2559 301
ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรไปสวัสดีปีใหม่ 341
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 541
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปี 2558 691
นักเรียนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 392
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร รับรางวัล 1 ใน 6 สถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ 382
หน่วยเฉพาะกิจ สารวัตรนักเรียน ปฏิบัติการแบบเชิงรุกสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบรั้วสถานศึกษา 582
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปี 2558 545
ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 318
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 303
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา 2558 336
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช 494
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 294
เลือกตั้งสภานักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 304
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 291
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของตำรวจสันติบาลนครศรีธรรมราช 297
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในเปิดภาคเรียน2558 299
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 57 335
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นร.ฝึกอาชีพ 314
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์จริง 273
งานเลี้ยง นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ในโอกาสจบการศึกษา 328
ปัจฉิม นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 477
นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-2 และ ปวส.1 ร่วมดำเนินกิจกรรมน้องส่งพี่ 295
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ศึกษาดูงาน 295
ใกล้ถึงวันครูรำลึกถึงคุณครู ฟังเพลงวันครูซึ้งๆ 388
วท.จรัสพิชากร ศึกษาดูงาน ขอความรู้ วท.สยามบริหารธุรกิจ Sbac สะพานใหม่ ต้องขอขอบคุณ ท่าน อ.ยุพิน ทองส่งโสม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 576
วท.จรัสพิชากร จัดกิจกรรมทำบุญสาทเดือนสิบ 434
วท.จรัสพิชากร : นศ.และครู วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นำเสนอโครงการไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนราคาถูก ต่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช 431
วท.จรัสพิชากร จัดแข่งขันกีฬาสี ปี 57 421
วท.จรัสพิชากร ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ชัดเจน และถูกต้องตามอักขรวิธี 623
ประกาศหยุดเรียนพิเศษ 420
วท.จรัสพิชากร จัดปฐมนิเทศน์ ปวส. ปี 57 366

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ