Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน ฝึกาชีพ 288
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 339
กิจกรรมวันแม่ประจำปีการษึกษา2559 335
กีฬา-กีฑาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 498
คณะครูทดลองใช้ ระบบเช็คแถวและเช็คคาบ ผ่าน smartphone และ tablet 698
กิจกรรมไหว้ครูกินข้าวหม้อเดียวกันประจำปีการศึกษา 2559 450
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี 280
การเลือกตั้งสภากิจกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 281
ประชุมผู้ปกครอง และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่1/2559 460
ดร.จิตสถา ศิริณภัค เซ็นต์สัญญาร่วมกับบีควิก 533
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา2559 271
คณะผู้บริหารในเครือจรัสพิชากรแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 289
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 58 468
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์จริงและมอบประกาศณียบัตรนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด 355
JCT Black List Party 2558 366
กิจกรรมน้องส่งพี่และปัจฉิมนิเทศ 749
เซ็นต์ สัญญา MOU ร่วมกับสถานประกอบการ CP-All และ สนง.จัดหางานจังหวัด 337
กิจกรรมคารวะครู ปีการศึกษา2558 396
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่2559 332
ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรไปสวัสดีปีใหม่ 408
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 595
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปี 2558 743
นักเรียนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 421
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร รับรางวัล 1 ใน 6 สถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ 412
หน่วยเฉพาะกิจ สารวัตรนักเรียน ปฏิบัติการแบบเชิงรุกสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบรั้วสถานศึกษา 614
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปี 2558 575
ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 348
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 331
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา 2558 365
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช 532
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 324
เลือกตั้งสภานักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 332
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 321
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของตำรวจสันติบาลนครศรีธรรมราช 328
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในเปิดภาคเรียน2558 331
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 57 369
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นร.ฝึกอาชีพ 353
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์จริง 306
งานเลี้ยง นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ในโอกาสจบการศึกษา 361
ปัจฉิม นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 512
นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-2 และ ปวส.1 ร่วมดำเนินกิจกรรมน้องส่งพี่ 329
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ศึกษาดูงาน 324
ใกล้ถึงวันครูรำลึกถึงคุณครู ฟังเพลงวันครูซึ้งๆ 422
วท.จรัสพิชากร ศึกษาดูงาน ขอความรู้ วท.สยามบริหารธุรกิจ Sbac สะพานใหม่ ต้องขอขอบคุณ ท่าน อ.ยุพิน ทองส่งโสม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 626
วท.จรัสพิชากร จัดกิจกรรมทำบุญสาทเดือนสิบ 481
วท.จรัสพิชากร : นศ.และครู วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นำเสนอโครงการไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนราคาถูก ต่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช 467
วท.จรัสพิชากร จัดแข่งขันกีฬาสี ปี 57 453
วท.จรัสพิชากร ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ชัดเจน และถูกต้องตามอักขรวิธี 664
ประกาศหยุดเรียนพิเศษ 453
วท.จรัสพิชากร จัดปฐมนิเทศน์ ปวส. ปี 57 400

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ