Get Adobe Flash player

ลงพื้นที่ร้านประชาสัมพันธ์ /รับสมัคร นศ.เข้าเรียนในระดับ ปวส.โครงการพัฒนาบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ 7-8 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร (วิทยาลัยฯในความร่วมมือของบริษัท CP ALL) ร่วมกับสำนักความร่วมมือ ลงพื้นที่ร้านประชาสัมพันธ์ /รับสมัคร นศ.เข้าเรียนในระดับ ปวส.โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2564 ขอขอบคุณผู้จัดการร้านทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอากาสนี้