Get Adobe Flash player

บริษัทดีพร้อมจำกัด มอบน้ำมันเครื่องจำนวน 45ลัง

บริษัทดีพร้อมจำกัด มอบน้ำมันเครื่องจำนวน 45ลัง ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จัดศูนย์fix it  จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนโดยเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง เช็กอาการเบื้องต้นรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำ