Get Adobe Flash player

สองหนุ่มช่างยนต์ปวส.1 ทวิภาคี ฝึกงานกับบีควิก

สองหนุ่มช่างยนต์ปวส.1 ทวิภาคี ฝึกงานกับบีควิก ได้ค่าตอบแทน คนละ 10,500 มีสวัสดิการ เครื่องแบบ คนละ 5ชุด และรองเท้า โอกาสแบบนี้หาได้ยาก #แต่ถ้าเรียนกับเราที่เทคโนจรัส

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ