Get Adobe Flash player

ร่วมกับสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรีทำกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าชายเลน

วันนี้นักเรียนนักศึกษา ร่วมกับสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรีทำกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลท่าซัก

 

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ