Get Adobe Flash player

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรร่วมกิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชนสร้างคน สร้างชาติ กลุ่มภาคใต้ ที่วัดพระบรมธาตุ วันที่ 23 กค.2561 แลราวมกันพัฒนาวัด

วันที่ 23 กค.2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรร่วมกิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชนสร้างคน สร้างชาติ กลุ่มภาคใต้ ณ วัดพระบรมธาตุ 

 

 

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ