Get Adobe Flash player

ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้

วันพุธที่ 27 มิ.ย.2561..วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียนและนักศึกษา หัวข้อความรู้เรืีองเอดส์ " ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้ " ปี 2561

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ