Get Adobe Flash player

ส่งมอบดอกไม้จันทน์

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ดร.จิตสถา ศิริณภัค (ผู้อำนวยการ) ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ซึ่งคณะครูและนักเรียน/นักศึกษาได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้แก่นายมาลี แก้วประสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดตามเพิ่มคลิกที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ