Get Adobe Flash player

เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะ

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะของนักเรียน/นักศึกษา ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 

ติดตามเพิ่มคลิกที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ