Get Adobe Flash player

บันทึกเทปถวายพระพร ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ดร.จิตสถา ศิริณภัค ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรร่วมกับตัวแทนคณะครู นักเรียน/นักศึกษา เพื่อบันทึกเทปถวายพระพร
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 
ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เอ็นบีที
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

 

ติดตามเพิ่มคลิกที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ