Get Adobe Flash player

กิจกรรมทำบุญตักบาตร บริเวณใต้อาคาร 4

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร บริเวณใต้อาคาร 4

 

ติดตามเพิ่มคลิกที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ