Get Adobe Flash player

พิธีหล่อเทียนหลอมใจ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฏาคม 2560 ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนหลอมใจ ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ติดตามเพิ่มคลิกที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ