Get Adobe Flash player

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฏหมายและสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับเอดส์

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฏหมายและสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 

ติดตามเพิ่มคลิกที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ