Get Adobe Flash player

สอบมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2

วันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ได้มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ