Get Adobe Flash player

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีการนิมนต์พระ ทำบุญตักบาตร จับฉลากของขวัญจากท่านผู้อำนวยการและคณะครู

 

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ