Get Adobe Flash player

คณะกรรมกราตรวจและติดตาม การใช้เงินอุดหนุน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ได้ต้อนรับ คณะกรรมกราตรวจและติดตาม การใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ