Get Adobe Flash player

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ท่านอาจารย์ จรวย ตันติชูเกียรติ

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตัวแทนคณะครูอาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ท่านอาจารย์ จรวย ตันติชูเกียรติ และขอพรจากท่านอาจารย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในวาระเทศการปีใหม่

 

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ