Get Adobe Flash player

สอบปฏิบัติศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ ๒ สำหรับการสอบศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันนี้สอบปฏิบัติ ทั้งสองสาขา นักเรียน/นักศึกษา ตั้งใจทำการสอบกันอย่างมาก

 

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี้

 

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ