Get Adobe Flash player

สอบศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2559

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นักเรียน ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้สอบศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ ๑ และนักเรียน ปวช.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักศึกษา ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ ๑

 

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ