Get Adobe Flash player

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร โดยผู้อำนวยการ ดร.จิตสถา ศิริณภัค ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี นายสุรพล โชติธรรมโม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ