Get Adobe Flash player

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ส่งตัวแทน นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ส่งตัวแทน นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ