Get Adobe Flash player

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ส่งตัวแทน นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ส่งตัวแทน นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ