Get Adobe Flash player

พิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดร.จิตสถา ศิริณภัค ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นำคณะครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ประกอบพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนร่วมกันแปรอักษรเป็นหมายเลข ๙ และมีข้อความว่า วท.จพ. ด้านล่าง เพื่อแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี้

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ