Get Adobe Flash player

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ในระบบทวิภาคี MOU ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร กับสถานประกอบการในท้องถิ่น ทั้งกลุ่มโรงแรม และกลุ่มยานยนต์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ