Get Adobe Flash player

ดร.จิตสถา ศิริณภัค เซ็นต์สัญญาร่วมกับบีควิก

ดร.จิตสถา ศิริณภัค เซ็นต์สัญญาร่วมกับบีควิก เพื่อรองรับนักเรียนช่างยนต์ทั้งในระดับปวช.และอนาคต ปวส. ช่างยนต์ที่จะเปิดในปีการศึกษาหน้าเรียนไปทำงานมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมการมีงานทำในอนาคต

 

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ