Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา2559

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดร.จิตสถา ศิริณภัค ผู้อำนวยการวิทยาลัยโทคโนโลยีจรัสพิชากร เป็นประธานในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ