Get Adobe Flash player

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 58

นายพงษ์ศักดิ์ คาราวานนท์ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 58 ณ ห้องประชุม 90 ปี อ.จรัส เสือทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ