Get Adobe Flash player

เซ็นต์ สัญญา MOU ร่วมกับสถานประกอบการ CP-All และ สนง.จัดหางานจังหวัด

ดร.จิตสถา ศิริณภัค ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร เซ็นต์ สัญญา MOU ร่วมกับสถานประกอบการ CP-All และ สนง.จัดหางานจังหวัด 

โครงการ 3ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิเพิ่ม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร และผู้อำนวยการ มอบทุนการศึกษา นร.เรียนดียากจน ของท่าน อ.จรัส เสือทอง แก่ ท่านนายกเทศบาลเมืองปากพูน เพื่อมอบให้แก่ นร.ในพื้นที่ต่อไป

 

 

 

 

 

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ