Get Adobe Flash player

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 57

ดร.เจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษานครศรีธรรมราช เชต1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นร. นศ. ที่จบการศึกษา ปี 57 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 90 ปี อ.จรัส เสือทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

อบรมสัมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทความวิชาการ