Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 64 86
ลงพื้นที่ร้านประชาสัมพันธ์ /รับสมัคร นศ.เข้าเรียนในระดับ ปวส.โครงการพัฒนาบุคลากร 293
อบรมโปรแกรม Google Classroom 256
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แบบ New Nomor 215
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จัดศูนย์fix it จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนโดยเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง 2563 255
บริษัทดีพร้อมจำกัด มอบน้ำมันเครื่องจำนวน 45ลัง 218
ศูนย์ Fix it จิตอาสา หน้าวิทลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 205
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ได้มาช่วยกันแพ็คถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ มูลนิธิใต้เต๊กเซียงตึ๊ง 182
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 174
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 153
กิจกรรม มนต์รักเทคโนจรัส กิจกรรมประกวดโครงงาน 179
กิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสรรณคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 165
อบรม True V Learn ให้กับคุณครู 170
โครงการรู้ทันป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา 209
ปฐมนิเทศนักศึกษาปวส.1สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่(7-11)ก่อนออกฝึกงาน 176
กิจกรรมสืบสานประเพณีเดือนสิบของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในว้นที่ 15กันยายน 2563 159
สอนทำกิมจิ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 172
นักศึกษาปวส.1 ภาคสมทบ (บ่าย)ทุกสาขา จำนวน 32 คน ครู 2 คน ร่วมทำกิจกรรมสารทเดือนสิบ ณ วัดบุญนารอบ 184
ดร.จิตสถา ศิริณภัค ผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการ PAT ยกระดับสถานศึกษา ยุทธ์ศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 186
ลงติดตามเยี่ยม นิเทศนักเรียนฝึกงานสาขาธุรกิจค้าปลีก 177
ศุนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 165
การพัฒนาเพื่อ เด็ก next Gen โครงการ Growth mindset The New Psychology of Success. 169
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู นักศึกษา ปวส.ภาคสมท 174
กิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน fixit 63 175
กิจกรรมลงนามถวายพระพร 160
พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 172
กิจกรรมสานสัมพันธ์เทาแดง 170
ข้าติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาช่างยนต์ ทั้ง ปวช. และปวส.ที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ 182
รองผู้อำนวยการ ภูษิต ทองแป้น จากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม เป็นประธาน ว่าที่ร้อยเอก กวี ไกรทอง อ.วิรัตน์ สุขมิสซาเข้ามาตรวจความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 172
ห้องเรียนยุคnew nomal เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย #สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือ เราจะปลอดภัยไปด้วยกัน 177
เราฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของนร.นักศึกษา 209
ทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ก่อนเปิดภาคเรียน 181
อุปนายกสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 178
ร่วมทำMOUกับมหาวิทยาลัย ซานซี มหาวิทยาลัย นอมอน ที่ มณฑล ซีอานประเทศจีน 724
นร.รับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 598
สองหนุ่มช่างยนต์ปวส.1 ทวิภาคี ฝึกงานกับบีควิก 634
กิจกรรมน้องส่งพี่ กิจกรรมที่แสดงความรัก ความผูกพันธ์ระหว่างพี่น้อง 643
กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชา 582
งานทำบุญครบรอบวันเกิดอ.จรวย ตันติชูเกียรติ ครบรอบ 91 ปี ในวันที่ 14 กพ.2562 430
คุณครูดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านกิจกรรม ด้านการสอน และ ด้านนวัตกรรม รวมถึงผู้บริหารดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 366
กิจกรรมอบรมคุณธรรมโรงเรียนต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป จากศูนย์คุณธรรม 399
การแข่งขันทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคใต้ครั้งที่ 33 539
กิจกรรมจิตอาสา ที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพายุปาบึก 369
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรจัดโครงการ fixit 405
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่ต้อนรับปีใหม่ 429
งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ "หยุด" ความสูญเสียคนที่เรารักต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับมา 492
กิจกรรมเย็บเต้าเติมใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง 375
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นำนร.นศ.ไปสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณที่รับนร. นักศึกษาฝึกงาน 380
คณะศึกษานิเทศก์จากคณะกรรมการการอาชีวศึกษามานิเทศก์และให้คำแนะนำกับคณะครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 395
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหตรังมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ปวส.แบบเทียบโอนประสบการณ์และปวส.ภาคบ่าย 390
กิจกรรมทวิสัมพันธ์ กับนักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาธุรกิจค้าปลีก 397
นักศึกษาปวส.ภาคสมทบ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 394
กิจกรรมจิตอาสา 465
กิจกรรมบริจาคโลหิต 447
ประชุมสัญจรภาคใต้ คณะกรรมการสมาคมฯ 433
ร่วมกับสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรีทำกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าชายเลน 439
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2561 428
กิจกรรมสงเสริมภาวะผู้นำ และคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 377
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรได้จัดกิจกรรม กีฬาภายใน 2561 422
แสดงความยินดีกับ เหรียญเงิน การแข่งขันมวยไทยหญิงสมัครเล่นจากการแข่งขันกีฬาอาชีวะ สุริยะเกมที่จังหวัดกระบี่ 419
ร่วมแสดงความยินดีกับ เหรียญทอง ในมวยสากลหญิงสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะระดับภาค สุริยะเกม ที่จังหวัดกระบี่ 442
ตัวแทนคณะครู นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 410
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 436
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรร่วมกิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชนสร้างคน สร้างชาติ กลุ่มภาคใต้ ที่วัดพระบรมธาตุ วันที่ 23 กค.2561 แลราวมกันพัฒนาวัด 544
กิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสีภายใน 389
ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับเอสโซ่ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 411
กีฬานักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 482
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีษะเกศบริหารธุรกิจ มาศึกษาดูงาน 410
ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้ 433
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 425
พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 418
กิจกรรมต้นกล้าพันธุ์ใหม่หัวใจเทาแดง 433
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัทแคนนอนประเทศไทยจำกัดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานที่บริษัทแคนนอนประเทศไทย 433
เวียนเทียนวัดบุญนารอบ โครงการวันวิสาขบูชา วิทยาลัย เทคโนโลยีจรัสพิชากร 539
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561ปวช.1,2 และปวส.1 414
คณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 384
กิจกรรมทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลต้อนรับเปิดเทอม 416
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถณะ 551
วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 ระชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ฝึกงาน 504
17 ต.ค. 60 จิตอาสา 457
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 472
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ 538
เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะ 548
ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทองพุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 450
วันแม่แห่งชาติ 2560 524
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน หรือ สิ่งของ อาหารแห้ง ช่วยเหลือ ผู้ประะสบอุทกภัย จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง 426
บันทึกเทปถวายพระพร ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 399
เยี่ยมชมดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 425
ร่วมกิจกรรมรู้รักสามัคคี ร่วมทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 395
กิจกรรมถวายพระพร 414
ศูนย์บริการวิชาชีพ Fixit วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 465
ทำบุญครบรอบ 1 ปี ท่าน อ.จรัส เสือทอง 586
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ได้นำนักเรียน/นักศึกษา แห่เทียนพรรษา ณ วัดชะเมา 405
กิจกรรมทำบุญตักบาตร บริเวณใต้อาคาร 4 424
กลุ่มโรงเรียนเจริญมิตร จังหวัดสงขลา มาเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการ 485
พิธีหล่อเทียนหลอมใจ 393
เยี่ยมชมการทำดอกไม้จันทร์ของนักเรียนสาขาการโรงแรม 518
เสวา "คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน 434
พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ 732
ตัวแทนนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 476