หน้าหลัก
แบบประเมินโครงการ
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
 
 
 
 
 
ผู้ใช้ระบบ
 
เพิ่มผู้ใช้ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
ชื่อ :
นามสกุล :
ฝ่าย/สาขา :
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ฝ่าย
1       ฝ่ายวิชาการ
2 มัณฑนา      จันทรุมาศ ฝ่ายวางแผนพัฒนาฯ
3 วรรณกร       เกิดสมนึก สาขาการโรงแรม
4 มัณฑนา      จันทรุมาศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 11      11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Total 5 Record 1

 

© Design by Progressive Network Consult Co.,Ltd.