เมนูหลัก
หน้าหลัก
แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
พิมพ์แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
สรุปจำนวนผู้ที่ศึกษาต่อ
สรุปจำนวนผู้ที่ได้งานทำ
สรุปจำนวนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว
สรุปจำนวนผู้ว่างงาน
   
Link แนะนำ
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :

นร./นศ. สามารถกรอกข้อมูลเพื่อติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาได้แล้วทางเมนูด้านซ้าย หรือที่นี่ 

 

           *กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เพื่อให้สถานศึกษาสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร งานศิษย์เก่าต่างๆ เมื่อท่านจบไปแล้ว

                                                ทางสถานศึกษาขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

© Design by Progressive Network Consult Co.,Ltd.